Nr 11/2005  | 20-01-2005

Zawiadomienie dotyczące wstrzymania wykonywania przez PETROVAL kontraktu terminowego

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) informuje, iż 19 stycznia 2005 r. otrzymał od PETROVAL S.A. zawiadomienie dotyczące wstrzymania wykonywania przez PETROVAL S.A. kontraktu terminowego dotyczącego dostaw ropy z dnia 21 grudnia 2002, wskutek wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację kontraktu. Zgodnie z zawiadomieniem PETROVAL S.A. zdarzeniem uzasadniającym zastosowanie klauzuli siły wyższej i wstrzymanie realizacji kontraktu jest brak możliwości dostawy ropy przez spółkę Yukos i nie jest możliwe oszacowanie, jak długo ta sytuacja będzie miała miejsce.

Zarząd PKN ORLEN oświadcza, iż wyżej opisana sytuacja dzięki podjętym uprzednio działaniom nie zagraża ciągłości zaopatrzenia Koncernu w ropę naftową. Dostawy surowca będą realizowane zgodnie z planem zapotrzebowania, dzięki realizacji kontraktów terminowych oraz uzupełniających dostaw typu spot.