Nr 13/2005  | 27-01-2005

Kalendarz finansowy 2005

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna ("PKN ORLEN S.A.") informuje o następujących datach przekazywania raportów okresowych w 2005 roku.

1. Raporty kwartalne
Raport kwartalny jednostkowy PKN ORLEN S.A. publikowany będzie jako część sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 139, rok 2001, poz. 1569).

  • IV kwartał 2004r - 01.03.2005r.
  • I kwartał 2005r - 16.05.2005r
  • II kwartał 2005r - 16.08.2005r.
  • III kwartał 2005r - 14.11.2005r.

2. Raporty półroczne za 2005r.:
Raport jednostkowy PKN ORLEN S.A. publikowany będzie jako część sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 58 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 139, rok 2001, poz. 1569).

  • Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. (zawierał będzie informacje jednostkowe j.w.) - 29.09.2005r.

3. Raporty roczne za 2004r:

  • jednostkowy PKN ORLEN SA za 2004r. - 31.03.2005r.
  • skonsolidowany Grupy Kapitałowej PKN ORLEN SA za 2004r. - 20.04.2005r.