Nr 16/2005  | 01-03-2005

Sprawozdanie finansowe za 4 kwartał 2004 roku wg MSSF

Raport bieżący Nr 16/2005

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna podaje do wiadomości sprawozdanie finansowe za 4 kwartał 2004 roku wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz dane wg segmentów wraz z komentarzem.

Patrz także: 4 kwartał 2004 (MSSF) - w załączniku.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.