Nr 18/2005  | 02-03-2005

Strategia sieci detalicznej na lata 2005-2009

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (PKN ORLEN) informuje, iż w dniu 01 marca 2005 Rada Nadzorcza zaakceptowała „Plan Rozwoju sprzedaży detalicznej w Polsce 2005 – 2009”.

Strategia określa trzy podstawowe cele:
1. Wzmocnienie pozycji rynkowej.
2. Wzrost efektywności operacyjnej.
3. Budowę efektywnej organizacji.
Zostaną one osiągnięte poprzez segmentację oferty dla klientów indywidualnych na dwa standardy: Premium i ekonomiczny, dostosowanie oferty dla klientów biznesowych do indywidualnych oczekiwań, zarządzanie kanałami sprzedaży oraz zmianę sposobu zarządzania siecią.
Docelowo planowana struktura sieci to ok. 1000 stacji w standardzie Premium (pod marką ORLEN) i ok. 900 w standardzie ekonomicznym. W tym celu zakłada się budowę i modernizację ok. 50 stacji własnych Premium oraz ok. 130 stacji w standardzie ekonomicznym rocznie oraz akwizycje do sieci franszyzowej ok. 40 stacji Premium i ok. 70 w standardzie ekonomicznym rocznie. Planowane nakłady inwestycyjne to średniorocznie ok. 390 mln PLN w latach 2005-2009.

Kluczowe cele operacyjno - finansowe (2009 r.):
Udział w rynku min. 30%
Wolumen sprzedaży ~4,9 mld litrów/rok
Udział programu FLOTA w wolumenie sprzedaży min. 20%
Średnia sprzedaż paliw (na stacjach własnych CODO) >2,5 mln l/rok
Udział marży pozapaliwowej w całej marży detalicznej (na stacjach własnych CODO, standard Premium) ~ 30%
ROACE >17,5%

Prezentacja nowej strategii sieci detalicznej została umieszczona na stronach internetowych PKN ORLEN pod adresem: www.orlen.pl

Podstawa prawna: Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN