Nr 20/2005  | 30-03-2005

Rezygnacja Krzysztofa Żyndula z funkcji Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 30 marca 2005 roku powziął wiadomość o rezygnacji w dniu 30 marca 2005 roku Pana Krzysztofa Żyndula z funkcji członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Przyczyną rezygnacji było powołanie Pana Krzysztofa Żyndula na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.