Nr 4/2005  | 04-01-2005

Umowa ORLEN Deutschland AG z Shell Deutschland Oil GmbH, Hamburg

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) informuje, że w dniu 03 stycznia 2005 roku ORLEN Deutschland AG podpisał umowę z Shell Deutschland Oil GmbH, Hamburg na dostawy paliwa dla stacji PKN ORLEN w Niemczech w okresie od 01.01.2005 do 31.12.2005. Szacunkowa wartość transakcji wynosi około 600 mln EUR (ok. 2.443.000.000,00 PLN).

Powyższa umowa stanowi „znaczącą umowę” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 oraz § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)