Nr 7/2005  | 12-01-2005

Lista akcjonariuszy po NWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 30.12.04 posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. podaje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w dniu 30 grudnia 2004 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji:

Lp Akcjonariusz

Liczba posiadanych akcji

Typ akcji Liczba głosów Głosy (%)
1 COMMERCIAL UNION OFE
BPH CU WBK ul. Prosta 70
00-854 Warszawa

21,400,000

na okaziciela

21,400,000

8.88
2 ING NATIONALE-NEDERLANDEN
Polska OFE
ul. Ludna 2
00-406 Warszawa
15,000,000

na okaziciela

 

15,000,000 6.22
3 NAFTA POLSKA
ul. Jasna 12
00-013 WARSZAWA
74,076,299

na okaziciela

 

74,076,299 30.73
4 STATE TREASURY
ul. Krucza 36 / Wspolna 6
00-522 WARSZAWA
43,633,897

na okaziciela

 

43,633,897 18.10
5 THE BANK OF NEW YORK
101 Barclay Street
New York, N.Y. 10286, USA
45,729,066

na okaziciela

 

45,729,066 18.97

 

Raport sporządzono na podstawie art.148 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)