Nr 8/2005  | 12-01-2005

Kontrakt roczny z Rafinerią Trzebinia S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) informuje, że w dniu 12 stycznia 2005 roku PKN ORLEN zawarł kontrakt roczny z Rafinerią Trzebinia S.A. Przedmiotem umowy jest sprzedaż benzyn i oleju napędowego spółce Rafineria Trzebinia S.A. w roku 2005. Szacunkowa wartość transakcji wynosi około 343.000.000 PLN (brutto).

PKN ORLEN posiada 77,1% udziałów w kapitale zakładowym spółki Rafineria Trzebinia S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 8 oraz § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).