Nr 9/2005  | 12-01-2005

Kontrakt roczny ORLEN Deutschland AG z Deutsche BP AG

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) informuje, że w dniu 12 stycznia 2005 roku powziął informację, iż 6 stycznia 2005 roku ORLEN Deutschland AG zawarł kontrakt roczny z Deutsche BP Aktiengesellschaft. Przedmiotem umowy jest sprzedaż benzyn i oleju napędowego spółce ORLEN Deutschland AG w 2005 roku. Szacunkowa wartość transakcji wynosi około 700 mln EURO (około 2.852.500.000,00 PLN).

Powyższa umowa stanowi „znaczącą umowę” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako że wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN.

PKN ORLEN posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland AG.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 oraz § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)