Nr 26/2005  | 20-04-2005

Sprawozdanie finansowe za rok 2004 wg MSSF

Raport bieżący Nr 26/2005

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna podaje do wiadomości sprawozdanie finansowe za 2004 rok wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Patrz także: 2004 rok (MSSF)

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.