Nr 32/2005  | 25-05-2005

Zwołanie ZWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 29.06.2005

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000028860, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 ksh oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2005 roku, o godz. 10.00 w Płocku, w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41.