Nr 33/2005  | 25-05-2005

Liczba akcji w posiadaniu FMR Corp. i Fidelity International Limited

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) informuje, że w dniu 24 maja 2005 roku powziął wiadomość, iż FMR Corp. z bezpośrednio i pośrednio zależnymi podmiotami z siedzibą w Bostonie i Fidelity International Limited z bezpośrednio i pośrednio zależnymi podmiotami z siedzibą na Bermudach w dniu 24 maja 2005 roku byli w posiadaniu 21 436 944 sztuk akcji PKN ORLEN, co stanowi 5,01% kapitału zakładowego, zapewniających 21 436 944 głosów na walnym zgromadzeniu oraz 5,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PKN ORLEN.

Zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.)