Nr 34/2005  | 02-06-2005

Sąd Okręgowy oddalił powództwo o unieważnienie uchwały NWZ wniesionej przez Bengodi Finance S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) informuje, iż w dniu 1 czerwca 2005 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XV Gospodarczy w sprawie z powództwa Bengodi Finance Spółka Akcyjna przeciwko PKN ORLEN o stwierdzenie nieważności uchwały nr 14 z dnia 5 sierpnia 2005 roku podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN, a dotyczącej powołania na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN Pana Jacka Bartkiewicza wydał wyrok oddalający powództwo.