Nr 35/2005  | 09-06-2005

Projekty uchwał na ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2005 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. podaje do wiadomości pełną treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2005 roku