Nr 38/2005  | 21-06-2005

Złożenie aplikacji do Financial Services Authority w Londynie

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN”, „Spółka") informuje, iż w związku z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku wykonującym dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam Spółka złożyła w instytucji Financial Services Authority w Londynie stosowną aplikację „Schedule 3B Application For Admission of Securities to the Official List”, wymaganą tym Rozporządzeniem, związaną z notowaniem Globalnych Kwitów Depozytowych („GDR”) PKN ORLEN na London Stock Exchange. Ogólna liczba GDR PKN ORLEN jaka może być wyemitowana wynosi 213.854.530. Na 1 GDR PKN ORLEN przypadają dwie akcje zwykłe. Powyższa aplikacja jest skuteczna z dniem 21 czerwca 2005 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 41 Ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 49, poz. 463 z póź. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.