Nr 39/2005  | 29-06-2005

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 roku powołało w skład Rady Nadzorczej:

1. Pana Adama Sęka
2. Pana Andrzeja Olechowskiego

Pan Adam Sęk, obecnie Prezes Zarządu Nafty Polskiej S.A.
Od listopada 2003 roku do marca 2004 roku był Głównym Doradcą Ekonomicznym Koordynatora Regionalnego Tymczasowych Władz Koalicyjnych (CPA) w Al. Hillah w Iraku, dokąd został wysłany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w randze Radcy Ministra. Od kwietnia 2004 do listopada 2004 roku był Szefem Polskich Doradców Cywilnych w Iraku w randze Ambasadora Tytularnego przy Ambasadzie RP w Bagdadzie oraz Przedstawicielem RP w Radzie Koordynacji Międzynarodowej w Iraku. Funkcje te objął zastępując na tym stanowisku prof. Marka Belkę.

Od 1998 pracował w Nafcie Polskiej S.A. na stanowisku Dyrektora Biura Prywatyzacji i Restrukturyzacji. W 2001 r. pełnił także funkcję członka zarządu.

Od 1982 do 1987 był Kierownikiem Delegatury Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego PEZETEL w Sudanie. W latach 1996 - 1998 pełnił funkcję Dyrektora Programu Regionalnego w Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych S.A..

Członek lub były członek Rad Nadzorczych Spółek: Grupa LOTOS S.A., Dyrekcja Eksploatacji Cystern Sp. z o.o., Rafineria Jasło S.A., Rafineria Glimar S.A.

W 1974 r. ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH), Wydział Handlu Zagranicznego.

Pan Andrzej Olechowski, urodzony w Krakowie (1947).
Członek Rad Nadzorczych: Bank Handlowy, Euronet, Europejski Fundusz Hipoteczny, Vivendi Universal. Członek Komitetów Doradczych: Citigroup Europe, Textron.

Były Minister Finansów (1992) i Spraw Zagranicznych (1993-95). Kandydat w wyborach Prezydenta RP (2000). Współzałożyciel Platformy Obywatelskiej.

Inne pełnione funkcje:

Sektor publiczny: członek władz wykonawczych Trilateral Commission, uczestnik inicjatyw obywatelskich i charytatywnych: Międzynarodowego Centrum Rozwoju Demokracji, Centrum Promocji Kobiet, Instytutu Studiów Wschodnich, Klubu Wschodniego, Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, Fundacji Stefana Batorego, Katedra Polska w Uniwersytecie Jerozolimskim, HEPAR, Instytutu Spraw Publicznych, Dyplomacji Publicznej PISM.

Działalność dydaktyczna: wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, Colegium Civitas i Wyższej Szkoły Informatyki.

Funkcje pełnione w przeszłości:

Sektor publiczny: doradca ds. gospodarczych prezydenta Lecha Wałęsy (1992-93 i 1995); starszy doradca EBOiR (1992-93); sekretarz stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (1991-92); pierwszy zastępca prezesa Narodowego Banku Polskiego (1989-91); ekonomista w Banku Światowym (Waszyngton, 1985-87) i UNCTAD (Genewa, 1982-84).

Sektor prywatny: członek lub przewodniczący Rad Nadzorczych: EXBUD, Philips Lighting Polska, Bank Rolno-Przemysłowy, Bank Turystyki (Bank Wschodnio-Europejski), Czytelnik, LOT, Polish-American Enterprise Fund, ABB Polska, Atlantis, PGF, Central Europe Trust Polska, PKO/Handlowy PTE. Członek komitetów doradczych: Goldman Sachs, Creditanstalt, Banca Nazionale del Lavoro, International Finance Corporation, The Newmarket.

Działalność naukowa i dydaktyczna: dr ekonomii (SGPiS, 1979), kierownik zakładu w Instytucie Koniunktur Cen (1978-82), wykładowca w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, autor szeregu publikacji na temat handlu międzynarodowego i polityki zagranicznej.

Nowopowołani członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują innej działalności konkurencyjnej ani też nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej i osobowej. Nie są też członkami organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, jak również nie figurują w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt. 26 oraz § 32 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 49, poz. 463).