Nr 41/2005  | 30-06-2005

Zaktualizowane oświadczenie wobec zasad ładu korporacyjnego

Zarząd PKN ORLEN S.A. przekazuje zaktualizowane Oświadczenie wobec zasad ładu korporacyjnego uwzględniające zmianę wprowadzoną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 29 czerwca 2005 roku.