Nr 42/2005  | 30-06-2005

Wygaśnięcie mandatów członków Zarządu PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) informuje, iż z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN dniu 29 czerwca 2005 roku, w związku z upływem 3-letniej kadencji Zarządu PKN ORLEN, wygasły mandaty wszystkich członków Zarządu Spółki.
W związku z powyższym, na posiedzeniu Rady Nadzorczej PKN ORLEN w dniu 30 czerwca 2005 roku nastąpi powołanie Zarządu PKN ORLEN S.A. na nową 3-letnią kadencję.
Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt. 25 oraz § 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 49, poz. 463).