Nr 43/2005  | 30-06-2005

Powołanie Zarządu na nową kadencję

W ślad za dzisiejszym wcześniejszym raportem Spółka informuje, że Rada Nadzorcza powołała na nową 3-letnią kadencję p. Igora Chalupca na stanowisko Prezesa Zarządu – Generalnego Dyrektora PKN ORLEN S.A. oraz, na jego wniosek, panów: Wojciecha Heydla, Jana Maciejewicza i Cezarego Smorszczewskiego na Wiceprezesów Zarządu PKN ORLEN S.A. oraz Pawła Szymańskiego na Członka Zarządu.

Warunki kontraktów członków Zarządu pozostały bez zmian.