Nr 45/2005  | 07-07-2005

Wybór Pana Andrzeja Olechowskiego na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”) informuje, iż w związku z powołaniem przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN nowych członków Rady Nadzorczej w osobach panów Andrzeja Olechowskiego i Adama Sęka oraz rezygnacją pana Michała Stępniewskiego z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2005 roku wybrała na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pana Andrzeja Olechowskiego.