Nr 47/2005  | 19-07-2005

Powołanie Pana Dariusza Witkowskiego w skład Zarządu PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2005 roku na wniosek Ministra Skarbu Państwa, zgodnie z § 9 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, powołała z dniem 1 sierpnia 2005 r. p. Dariusza Witkowskiego na Członka Zarządu PKN ORLEN.

Pan Dariusz Witkowski, urodzony w 1966 roku, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Doświadczenie zawodowe
V 2004 – obecnie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.
IV 1995 – IV 2004 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Departament Spółek Publicznych i Finansów (od 1.12.1995 r. Naczelnik Wydziału, od 1.06.1999 r. Zastępca Dyrektora Departamentu, od 1.07.2000 r. – Dyrektor Departamentu).

Kursy zawodowe i szkolenia:
Studium Menedżerskie Mini MBA (Polsko Amerykańskie Centrum Zarządzania: University of Maryland i Uniwersytet Łódzki).
Szkolenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (organizowanie przez amerykańską agencję U.S. Office of Personnel Management).
Szkolenie związane z funkcjonowaniem rynku kapitałowego (organizowane przez PricewaterhouseCoopers, Artur Andersen, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce)

Nowopowołany Członek Zarządu poza przedsiębiorstwem emitenta nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.