Nr 49/2005  | 26-07-2005

Utrata możliwości wykonywania prawa głosu z należących do PKN ORLEN S.A. i osób działających z nim w porozumieniu akcji UNIPETROL, a.s. oraz SPOLANA, a.s.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2005 z dnia 19 lipca 2005 r., Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”) informuje, iż w związku z nie ogłoszeniem przez Spółkę w terminie do 25 lipca 2005 r. wymaganych przez czeskie prawo wezwań na akcje UNIPETROL, a.s., PARAMO, a.s. oraz SPOLANA, a.s., od dnia 26 lipca 2005 r. do dnia ogłoszenia wezwań PKN ORLEN i osoby działające z nim w porozumieniu nie mogą wykonywać prawa głosu z należących do nich akcji UNIPETROL, a.s. oraz SPOLANA, a.s.

Ponadto czeska Komisja Papierów Wartościowych („KPW”) może wydać w powyższym okresie decyzję zakazującą PKN ORLEN wykonywania innych praw wynikających z akcji tych podmiotów. Zamiarem PKN ORLEN jest niezwłoczne złożenie w KPW nowych wniosków o wyrażenie zgody na ogłoszenie przez PKN ORLEN obowiązkowych wezwań na akcje wyemitowane przez UNIPETROL, a.s., PARAMO, a.s. oraz SPOLANA, a.s.

W przypadku, gdyby w okresie do ogłoszenia wezwań miało odbyć się Walne Zgromadzenie UNIPETROL, a.s., lub SPOLANA, a.s., PKN ORLEN zwróci się do KPW z wnioskiem o wstrzymanie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji UNIPETROL, a.s. i SPOLANA, a.s.; zgodnie z obowiązującym w Republice Czeskiej prawem, KPW może podjąć taką decyzję.