Nr 52/2005  | 12-08-2005

PKN ORLEN S.A. złożył wnioski o wyrażenie zgody na ogłoszenie przez PKN ORLEN S.A. obowiązkowych wezwań na akcje UNIPETROL, a.s., PARAMO, a.s. i SPOLANA, a.s.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2005 roku Spółka złożyła ponownie w czeskiej Komisji Papierów Wartościowych („KPW”) wnioski o wyrażenie zgody na ogłoszenie przez PKN ORLEN obowiązkowych wezwań na akcje wyemitowane przez UNIPETROL, a.s., PARAMO, a.s. oraz SPOLANA.

Ceny zaproponowane przez PKN ORLEN wynoszą: 135 CZK za 1 akcję UNIPETROL, a.s., 978 CZK za 1 akcję PARAMO, a.s. oraz 155 CZK za 1 akcję SPOLANA, a.s.

Poprzednie wnioski, złożone przez PKN ORLEN, nie zostały przez KPW zaakceptowane z powodu nieprawidłowości w załączonej do nich metodologii wyceny akcji, sporządzonej przez niezależnego eksperta, NS Group. PKN ORLEN stosując najwyższe standardy przejrzystości dołożył wszelkich starań, by nowe wnioski zostały przygotowane należycie i wyraża nadzieję, że zaproponowane przez PKN ORLEN ceny w pełni odzwierciedlają wycenę sporządzoną według metodologii spełniającej oczekiwania czeskiej KPW.

Zgodnie z regulacjami KPW wydaje decyzję w ciągu od 8 do 13 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.