Nr 54/2005  | 16-08-2005

Wpływ wyceny zapasów metodą LIFO na wyniki finansowe PKN ORLEN S.A. za II kwartał 2005 roku i II kwartały 2005 roku

Raport bieżący Nr 54/2005

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna podaje do wiadomości informację na temat wpływu wyceny zapasów metodą „ostatnie przyszło - pierwsze wyszło” (LIFO) na nieskonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN i skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PKN ORLEN za II kwartał i II kwartały 2005 roku.

(Patrz także: Wpływ wyceny zapasów metodą LIFO)

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Zarząd PKN ORLEN S.A.