Nr 56/2005  | 26-08-2005

Uzupełnienie wniosków dotyczących obowiązkowych wezwań na akcje UNIPETROL, a.s., PARAMO, a.s. i SPOLANA, a.s.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") informuje, iż w dniach 25 i 26 sierpnia 2005 roku PKN ORLEN złożył w Czeskiej Komisji Papierów Wartościowych („KPW”) uzupełnione wnioski dotyczące wezwania na obowiązkowy wykup akcji UNIPETROL, PARAMO i SPOLANA (MTO). Wnioski zawierają wszystkie dodatkowe informacje wymagane przez KPW.

Wszystkie pytania KPW przekazane w dniach 23 i 24 sierpnia br. zostały natychmiast skierowane do niezależnego eksperta odpowiedzialnego za przygotowanie wyceny. W wyniku prac ekspertów nad uwagami przekazanymi przez KPW oraz wskazań KWP dotyczących elementów wyceny akcji, raport z wyceny został uzupełniony oraz zawiera nową propozycję cenową dotyczącą akcji UNIPETROL.

Cena zaproponowana przez PKN ORLEN w uzupełnionym wniosku wynosi 139 CZK za 1 akcję UNIPETROL. Ceny zaproponowane za akcje Paramo i Spolana nie uległy zmianie i wynoszą odpowiednio 978 CZK i 155 CZK.

Uzupełnienie wniosków o nową, wyższą cenę wynika z dodatkowych uwag KPW do metodologii zastosowanej w raporcie wyceny.

W dniu 24 sierpnia 2005 roku KPW określiła termin podjęcia ostatecznej decyzji do dnia 31 sierpnia 2005 roku.

(patrz również raport bieżący nr 52/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 roku)

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.)