Nr 57/2005  | 26-08-2005

PKN ORLEN S.A. otrzymał zgodę czeskiej Komisji Papierów Wartościowych na ogłoszenie obowiązkowych wezwań na akcje UNIPETROL a.s., SPOLANA a.s. oraz PARAMO a.s.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2005r. PKN ORLEN otrzymał zgodę czeskiej Komisji Papierów Wartościowych na ogłoszenie wezwań na sprzedaż akcji przez akcjonariuszy mniejszościowych spółek UNIPETROL a.s., SPOLANA a.s. oraz PARAMO a.s.

Ostatecznie zaaprobowano wnioski wraz cenami wynoszącymi odpowiednio dla UNIPETROL a.s.139 CZK, dla SPOLANA a.s. 155 CZK, dla PARAMO a.s. 978 CZK. Ogłoszenia będą ważne z chwilą opublikowania w przewidzianych statutem Unipetrolu publikatorach.

Publikacja ogłoszeń przewidziana jest do końca przyszłego tygodnia. Z chwilą publikacji wezwań, prawo głosu w spółkach UNIPETROL a.s. oraz SPOLANA a.s. zostanie przywrócone z mocy prawa.

(patrz także raporty bieżące nr: 48/2005 z dnia 19 lipca 2005 roku, 49/2005 z dnia 26 lipca 2005 roku, 52/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 roku, 56/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 roku)