Nr 58/2005  | 07-09-2005

Rezygnacja Pana Piotra Osieckiego z funkcji członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) informuje, że w dniu 6 września 2005 roku powziął wiadomość o rezygnacji Pana Piotra Osieckiego z funkcji członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. z dniem odbycia najbliższego walnego zgromadzenia Spółki.

Przyczyną rezygnacji jest powołanie Pana Piotra Osieckiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PZU Asset Management S.A.

Pan Piotr Osiecki został powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 5 sierpnia 2004 roku. Jest członkiem Komitetu Audytowego i Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego Rady Nadzorczej.