Nr 65/2005  | 14-10-2005

Wybór Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Raport bieżący Nr 65/2005

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (PKN ORLEN) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN na posiedzeniu w dniu 14 października 2005 roku powołało w skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN, z dniem 14 października 2005 Pana prof. Krzysztofa Obłoja.

Pan prof. Krzysztof Obłój, lat 51, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, doktor teorii organizacji i zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany z zarządzania strategicznego UW oraz profesor zwyczajny z dyscypliny: teoria organizacji i zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 1977 roku jest pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego. Jest dyrektorem programu Executive MBA w Międzynarodowym Centrum Zarządzania na Wydziale Zarządzania UW. W latach 1989 – 1994 pełnił funkcję Wiceprezesa Międzynarodowej Szkoły Zarządzania Sp. z o.o. W 1976 – 1977 był pracownikiem ORGMASZ.

Pan prof. Krzysztof Obłój odbył liczne staże naukowe i dydaktyczne między innymi w: University of Illinois at Urbana Champaign, Graduate School of Business, Oslo i Bodo, Bled International Management Development Center.
Pan prof. Krzysztof Obłój jest członkiem rad nadzorczych następujących spółek: Polmos Lublin S.A. jako Wiceprzewodniczący od 2001 roku, Prochem S.A. od 2002 roku, NFI Foksal od 2004 roku, Impel S.A. jako Przewodniczący od 2004 roku.

Jest członkiem rad naukowych czasopism profesjonalnych: Management International Review (1994 – 2005), Journal of World Business (1997 – 1999), International Human Resource Journal (od 1997) i Organization Review.
Jest doradcą organizacyjnym wielu zagranicznych i polskich firm w obszarze strategii, kultury organizacyjnej i struktury, m. in. Goodyear Group Poland, GlaxoSmithline, Bank Pocztowy S.A., Mennica Państwowa S.A., EuroZet S.A., ABB, Benckiser, Corporate Profiles, SAP, Agora S.A., Centrozap S.A., Próchnik S.A.
Jest autorem wielu publikacji, monografii oraz podręczników.

Nowopowołany członek Rady Nadzorczej poza przedsiębiorstwem emitenta nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

(patrz także: Raport bieżący Nr 58/2005 z dnia 7 września 2005 roku)

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt. 26 oraz § 32 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 49, poz. 463).

Zarząd PKN ORLEN S.A.