Nr 66/2005  | 17-10-2005

Zakończenie procesu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji UNIPETROL a.s., PARAMO a.s. oraz SPOLANA a.s.

Raport bieżący nr 66/2005

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (PKN ORLEN) informuje, iż w dniu 12 października 2005 roku zakończono proces przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Unipetrol a.s., Paramo a.s. oraz Spolana a.s. w odpowiedzi na obowiązkowe wezwania ogłoszone przez PKN ORLEN. Według raportu przekazanego przez Patria Finance a.s., brokera obsługującego proces wezwań, akcjonariusze mniejszościowi złożyli następujące zapisy:
- na sprzedaż 49 660 akcji Paramo a.s., co stanowi 3,7 % kapitału zakładowego tej Spółki,
- na sprzedaż 277 671 akcji Spolana a.s., co stanowi 3,6 % kapitału zakładowego tej Spółki,
- na sprzedaż 2 461 akcji Unipetrol a.s., co stanowi 0,0014 % kapitału zakładowego tej Spółki.
Łączna wartość akcji objętych zapisami po cenie ustalonej w wezwaniu wynosi 91,97 mln CZK, czyli ok. 12 mln PLN według kursu średniego NBP z dnia 14 października 2005 roku.
Ostateczne rozliczenie transakcji planowane jest na dzień 19 października 2005 roku.

(patrz także raporty bieżące nr: 48/2005 z dnia 19 lipca 2005 roku, 49/2005 z dnia 26 lipca 2005 roku, 52/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 roku, 56/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 roku, 57/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 roku)

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.)