Nr 68/2005  | 25-10-2005

Lista akcjonariuszy po NWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 14.10.05 posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") podaje listę akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN w dniu 14 października 2005 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.