Nr 70/2005  | 15-11-2005

Rezygnacja Pana Michała Stępniewskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Raport bieżący Nr 70/2005

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) informuje, że w dniu 15 listopada 2005 roku powziął wiadomość o rezygnacji Pana Michała Stępniewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. z dniem 14 listopada 2005 roku.

Przyczyną rezygnacji jest powołanie Pana Michała Stępniewskiego na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Pan Michał Stępniewski został powołany w skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. w dniu 24 czerwca 2004 roku. Pełnił funkcję członka Komitetu ds. Strategii i Rozwoju oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, a w okresie od 12 kwietnia do 7 lipca 2005r. - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Raport sporządzono na podstawie §5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, Poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN SA