Nr 73/2005  | 02-12-2005

Powołanie Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Raport bieżący nr 73/2005

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w dniu 2 grudnia 2005 r. został zawiadomiony przez Ministra Skarbu Państwa, iż w związku z rezygnacją złożoną przez p. Michała Stępniewskiego, powołał on, w imieniu akcjonariusza – Skarbu Państwa, p. Adama Macieja Pawłowicza w skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. z dniem 1 grudnia 2005 r.

Pan Adam Maciej Pawłowicz, lat 43, absolwent Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz MBA University Calgary.
Doświadczenie zawodowe
2002 - obecnie Kancelaria Prawna White&Case, dyrektor ds. marketingu i rozwoju biznesu;
1999 - 2001 Prezes Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych
1989 - 1999 Dziennikarz prasowy i telewizyjny
Kursy zawodowe i szkolenia:
Stypendysta German Marshall Fund oraz Duke University North Caroline
Członek Rad Nadzorczych
2003 – obecnie Telewizja Polska S.A.
1998 – 2002 Polska Agencja Prasowa

Nowopowołany członek Rady Nadzorczej poza przedsiębiorstwem Emitenta nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

(patrz także: Raport bieżący Nr 70/2005 z dnia 15 listopada 2005 roku)

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.