Nr 76/2005  | 21-12-2005

Zmiany w składzie Zarządu PKN ORLEN S.A.

Raport bieżący nr 76/2005

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2005 roku, na wniosek Ministra Skarbu Państwa, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, powołała z dniem 2 stycznia 2006 r. Pana Cezarego Stanisława Filipowicza na Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN S.A.

Pan Cezary Stanisław Filipowicz, urodzony w 1954 roku, doktor nauk geologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego oraz rocznych studiów geologicznych w Bansigstoke Technical College w Wielkiej Brytanii.

Doświadczenie zawodowe:

2004 – obecnie Dyrektor Generalny Międzynarodowego Przedsiębiorstwa Rurociągowego „SARMATIA” Sp. z o.o.
2003 – obecnie Dyrektor Przedstawicielstwa O.S.A. „Ukrtransnafta” w Polsce.
2001 – 2002 Główny Ekolog Banku w Banku Ochrony Środowiska
2000 – 2001 Prezes Międzynarodowego Towarzystwa Naftowego „Golden Gate” S.A.
1993 – 2001 Dyrektor/Zarządca na umowie menedżerskiej w Przedsiębiorstwie Usług Geologicznych za Granicą „GEOPOL”.
1980 – 1993 Kolejno: asystent, starszy asystent, a następnie adiunkt na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Ponadto:
Obecnie: - Członek Europejskiej Federacji Geologów (EFG).
- Członek Komitetu Wykonawczego Amerykańskiego Towarzystwa Geologów Naftowych (AAPG – Team Leader for Poland).
- Członek Rady Geologicznej przy Ministrze Środowiska.
2001 – 2002 Członek Komitetu Sterującego ISPA przy Ministrze Środowiska.
1998 – 2000 Członek Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Środowiska.
1991 – 1992 Visiting Professor na Ohio State University w Columbus USA, w ramach stypendium Fulbrighta.
1990 – 1991 Koordynator programu TEMPUS na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.
1986 – 1987 Visiting Scholar na Kansas University w Lawrence USA.

Pan Cezary Stanisław Filipowicz oświadczył, iż z chwilą objęcia funkcji w Zarządzie PKN ORLEN S.A., nie będzie wykonywać działalności konkurencyjnej w stosunku do PKN ORLEN S.A., ani też nie będzie wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, oraz nie będzie członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej. Pan Cezary Stanisław Filipowicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.