Nr 79/2005  | 28-12-2005

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2006 r.

Raport bieżący nr 79/2005 Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna ("PKN ORLEN S.A.") podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2006 roku.

1. Raporty kwartalne zostaną opublikowane w następujących terminach:

  • IV kwartał 2005r. 28.02.2006 r.
  • I kwartał 2006r. 12.05.2006 r.
  • II kwartał 2006r. 11.08.2006 r.
  • III kwartał 2006r. 10.11.2006 r.

Raport kwartalny jednostkowy PKN ORLEN S.A. opublikowany zostanie jako część sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 87 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. (Dz. U. Nr 209, rok 2005, poz. 1744).

2. Raport półroczny za 2006r. zostanie opublikowany w dniu: 29.09.2006r. Raport półroczny jednostkowy PKN ORLEN S.A. opublikowany zostanie jako część sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, rok 2005, poz. 1744). Półroczny skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. (zawierał będzie skrócony raport jednostkowy PKN ORLEN S.A. j.w.).

3. Raporty roczne za 2005r. zostaną opublikowane w następujących terminach:

  • jednostkowy PKN ORLEN S.A. za 2005r. 21.04.2006r.
  • skonsolidowany Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. za 2005r. 21.04.2006r.

Raport sporządzono na podstawie § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.