Nr 10/2006  | 31-01-2006

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Raport bieżący nr 10/2006

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2006 roku odwołało Pana Jacka Bartkiewicza z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. oraz ze składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
Ze składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. odwołało ponadto Członków Rady Nadzorczej: Pana Macieja Giereja, Pana prof. Krzysztofa Obłoja, Panią Małgorzatę Okońską-Zarembę, Pana Adama Sęka oraz Pana Ireneusza Wesołowskiego.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.: Pana Dariusza Dąbskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A., Pana Macieja Mataczyńskiego na Członka niezależnego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A., oraz Panów: Zbigniewa Macioszka i Wojciecha Pawlaka – na Członków Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Pan Dariusz Dąbski – absolwent MBA w Stanach Zjednoczonych i Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Doświadczony menedżer koncernów technologicznych polskich i zagranicznych (m.in. były prezes Fujitsu Siemens Computers Polska, TDC Internet, Optimus S.A.).

Pan Maciej Mataczyński – dr nauk prawnych, radca prawny. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; stypendysta Komisji Fulbrighta w Harvard Law School oraz Instytutu T.M.C. Assera w Hadze. Specjalista prawa handlowego i europejskiego. Pracował dla czołowych polskich kancelarii prawniczych. Autor licznych publikacji prawniczych, publikowanych w Polsce i zagranicą.

Pan Zbigniew Macioszek – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Baruch Collage Uniwersytetu Miejskiego w Nowym Jorku (BBA w dziedzinie finansów i inwestycji). Posiada bogate doświadczenie w pracy w międzynarodowych firmach inwestycyjnych. Uczestnik licznych programów szkoleniowych m.in. Vienna Joint Institue, Chase Manhattan Bank.

Pan Wojciech Pawlak – absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, Uniwersytetu Warszawskiego oraz New School for Social Research w Nowym Jorku. Doświadczony menedżer, ekspert badań rynkowych i społecznych. Piastował wysokie funkcje kierownicze w największych polskich firmach medialnych; doświadczony członek organów nadzorczych spółek kapitałowych.

Nowopowołani członkowie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. poza przedsiębiorstwem Emitenta nie wykonują innej działalności konkurencyjnej, ani też nie są wspólnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie są też członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport sporządzono na podstawie §5 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, Poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.