Nr 11/2006  | 07-02-2006

Lista akcjonariuszy po NWZ w dniu 31 stycznia 2006 posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) podaje listę akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN w dniu 31 stycznia 2006 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Akcjonariusz Liczba głosów i akcji     Udział w ogólnej
liczbie głosów
na NWZ (%)
Udział w
ogólnej
liczbie
głosów (%)
Nafta Polska
ul. Jasna 12
00-013 Warszawa
74 076 299 30,50 17,32
The Bank of New York
101 Barclays St.
22ND Floor,
NY 10286, NY, USA
46 820 938 19,28 10,95
Skarb Państwa
ul.Krucza 36/Wspolna 6
00-522 Warszawa
43 633 897 17,97 10,20
Commercial Union
OFE BPH CU WBK
ul. Prosta 70
00-838 Warszawa
16 000 000 6,59 3,74
ING Nationale-Nederlanden

14 000 000

5,77 3,27