Nr 20/2006  | 28-03-2006

Rezygnacja Pana Adama Macieja Pawłowicza z funkcji Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) informuje, że w dniu 28 marca 2006 roku został zawiadomiony przez Ministra Skarbu Państwa, iż w związku z rezygnacją z funkcji Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN, złożoną przez Pana Adama Macieja Pawłowicza, dotychczasowego reprezentanta Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN, odwołał go z tej funkcji z dniem 28 marca 2006 roku.

Raport sporządzono na podstawie §5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, Poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.