Nr 21/2006  | 31-03-2006

Zmiany w składzie Zarządu PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 31 marca 2006 roku odwołała z dniem 31 marca 2006 roku Pana Dariusza Witkowskiego z funkcji Członka Zarządu PKN ORLEN S.A.

Równocześnie, Rada Nadzorcza z dniem 31 marca 2006 roku powołała Pana Krzysztofa Szwedowskiego na funkcję Członka Zarządu.

Pan Krzysztof Szwedowski, urodzony w 1965 roku, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, mgr prawa, adwokat, ukończył aplikację prokuratorską w 1992 roku i kontrolerską w 2004 roku. Doświadczenie zawodowe:
od września 2005 r. doradca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
październik 2001 r. – sierpień 2005 r. wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli kwiecień
1999 r. – grudzień 2001 r. członek Komitetu Ochrony Informacji Niejawnych przy Prezesie Rady Ministrów marzec 1993 r. – wrzesień 2001 r. Urząd Ochrony Państwa
od maja 1998 r. - Zastępca Szefa Urzędu Ochrony Państwa
wrzesień 1990 r. – luty 1993 r. aplikacja w Prokuraturze Wojewódzkiej w Bydgoszczy, a następnie asesor w Prokuraturze Rejonowej w Bydgoszczy

Pan Krzysztof Szwedowski oświadczył, iż z chwilą objęcia funkcji w Zarządzie PKN ORLEN S.A., nie będzie wykonywać działalności konkurencyjnej w stosunku do PKN ORLEN S.A., ani też nie będzie wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej oraz nie będzie członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej. Pan Krzysztof Szwedowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 21 i pkt 22 oraz §27 i §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.