Nr 3/2006  | 04-01-2006

Zawarcie kontraktu z Shell Polska Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 3/2006

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 4 stycznia 2006 roku Emitent zawarł kontrakt roczny z Shell Polska Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest sprzedaż benzyn i oleju napędowego spółce Shell Polska. w roku 2006. Szacunkowa wartość transakcji wynosi około 2 831 000 000 PLN.

Powyższa umowa stanowi „znaczącą umowę” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.