Nr 5/2006  | 10-01-2006

Projekty uchwał na NWZ PKN ORLEN zwołanego na dzień 31 stycznia 2006 roku.

Raport bieżący nr 5/2006

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. podaje do wiadomości pełną treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. zwołanym na dzień 31 stycznia 2006 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 39 Ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.