Nr 8/2006  | 25-01-2006

Otrzymanie odpisu pozwu od Sądu Arbitrażowego o zapłatę kary umownej.

Raport bieżący Nr 8/2006

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna („PKN ORLEN S.A.”) informuje, iż dnia 25 stycznia 2006 roku otrzymał z Sądu Arbitrażowego przy Czeskiej Izbie Gospodarczej i Czeskiej Izbie Rolnej w Pradze odpis pozwu o zapłatę kary umownej, złożonego przez Agrofert Holding a.s. z siedzibą w Pradze. Wartość przedmiotu sporu stanowi 77.266.500 Euro wraz z odsetkami. (patrz także: Raport bieżący nr 85/2003 z dnia 20 listopada 2003 roku oraz Raport bieżący nr 41/2004 z dnia 4 czerwca 2004 roku).

Raport sporządzono na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184 poz. 1539).

Zarząd PKN ORLEN S.A.