Nr 23/2006  | 14-04-2006

Zmiana dat publikacji raportów okresowych

Raport bieżący nr 23/2006

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) informuje, że nastąpiła zmiana terminów przekazania raportów okresowych:
1. Raporty roczne za rok 2005 zostaną opublikowane w następujących terminach:
a. jednostkowy PKN ORLEN S.A. – 28 kwietnia 2006 roku
b. skonsolidowany Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.– 28 kwietnia 2006 roku
Wcześniej opublikowany termin przekazania raportów rocznych za 2005 rok ustalony był na 21 kwietnia 2006 roku.

2. Raport kwartalny za I kwartał 2006 roku zostanie opublikowany w dniu 15 maja 2006 roku.
Wcześniej opublikowany termin przekazania raportu za I kwartał 2006 roku ustalony był na 12 maja 2006 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 100 Ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.