Nr 27/2006  | 10-05-2006

Otrzymanie odpisu drugiego pozwu od Sądu Arbitrażowego o zapłatę kary umownej złożonego przez Agrofert Holding a.s.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, iż dnia 9 maja 2006 roku pełnomocnik Spółki otrzymał z Sądu Arbitrażowego przy Czeskiej Izbie Gospodarczej i Czeskiej Izbie Rolnej w Pradze odpis drugiego pozwu o zapłatę kary umownej, złożonego przez Agrofert Holding a.s. z siedzibą w Pradze. Wartość przedmiotu sporu wynosi 77.266.500 Euro wraz z odsetkami.

(patrz także: Raport bieżący nr 8/2006 z dnia 25 stycznia 2006 roku, Raport bieżący nr 85/2003 z dnia 20 listopada 2003 roku oraz Raport bieżący nr 41/2004 z dnia 4 czerwca 2004 roku).

Raport sporządzono na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184 poz. 1539).

Zarząd PKN ORLEN S.A.