Nr 36/2006  | 07-06-2006

Przejście prawa własności udziałów w AWSA Holland II B.V.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna („PKN ORLEN”) informuje, iż w dniu 7 czerwca 2006 roku PKN ORLEN podpisał z Kulczyk Holding S.A. („Kulczyk Holding”) Umowę Rozporządzającą Udziałami, na mocy której nastąpiło przejście prawa własności sprzedawanych przez PKN ORLEN 165 924 udziałów spółki prawa holenderskiego AWSA Holland II B.V. na rzecz Kulczyk Holding. Realizacja transakcji wynikała ze spełnienia się warunków określonych w Umowie Sprzedaży (o skutkach zobowiązujących) zawartej w dniu 27 lutego 2006 roku pomiędzy PKN ORLEN a Kulczyk Holding w charakterze Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży w wykonaniu obowiązków wynikających z Umowy Dodatkowej zawartej dnia 14 listopada 2002 roku. Sprzedawane przez PKN ORLEN udziały stanowią 9,218% kapitału zakładowego spółki AWSA Holland II B.V.

Po dokonanej transakcji PKN ORLEN nie posiada udziałów w AWSA Holland II B.V.

AWSA Holland II B.V. jest jedynym wspólnikiem spółki prawa holenderskiego pod firmą AWSA Holland I B.V. posiadającej 98,85% akcji spółki prawa polskiego pod firmą „Autostrada Wielkopolska” S.A.

Patrz także raporty bieżące: nr 81/2002 z dnia 20 września 2002 roku, nr 94/2002 z dnia 25 października 2002 roku, 101/2002 z dnia 15 listopada 2002 roku, nr 108/2002 z dnia 11 grudnia 2002 roku, nr 15/2006 z dnia 28 lutego 2006 roku.

Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539)

Zarząd PKN ORLEN S.A.