Nr 37/2006  | 09-06-2006

Podpisanie umów dotyczących sprzedaży akcji w spółce Mazeikiu Nafta na rzecz PKN ORLEN przez Rząd Republiki Litewskiej

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (“PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 09 czerwca 2006 roku Rząd Republiki Litewskiej (“Rząd Litewski”) podpisał wymienione poniżej dokumenty (“Dokumenty Transakcji”) związane ze sprzedażą akcji Rządu Litewskiego w spółce AB Mazeikiu Nafta na rzecz PKN ORLEN S.A.: (a) Umowę sprzedaży akcji, (b) Umowę opcji sprzedaży akcji, (c) Porozumienie akcjonariuszy oraz (d) Umowę rozwiązującą i zwalniającą z zobowiązań. Dokumenty Transakcji zostały jednostronnie podpisane przez PKN ORLEN S.A. i doręczone Rządowi Litewskiemu w dniu 19 maja 2006 roku. Rząd Litewski podpisał Dokumenty Transakcji po uzyskaniu w dniu 1 czerwca 2006 roku zgody Parlamentu Litewskiego na zawarcie transakcji pomiędzy Rządem Litewskim a PKN ORLEN S.A.

Istotne warunki Dokumentów Transakcji zostały opisane w raporcie bieżącym nr 33/2006 opublikowanym przez PKN ORLEN S.A. w dniu 26 maja 2006 roku.

Dokumenty Transakcji są umowami znaczącymi, ponieważ wartość powiązanych ze sobą transakcji wynikających z Dokumentów Transakcji oraz Umowy Sprzedaży Akcji z dnia 26 maja 2006 roku zawartej pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Yukos International UK. B.V. przekracza 10% kapitału zakładowego PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.