Nr 40/2006  | 26-06-2006

Rezygnacja Pana Dariusza Dąbskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2006 roku został zawiadomiony o złożeniu przez Pana Dariusza Dąbskiego rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Pan Dariusz Dąbski pełnił tę funkcję od 31 stycznia 2006 roku.

Patrz także: raport bieżący nr 10/2006 z dnia 31 stycznia 2006 roku.

Raport sporządzono na podstawie §5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, Poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.