Nr 42/2006  | 28-06-2006

Treść uchwał podjętych przez ZWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 27 czerwca 2006 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) podaje do wiadomości w załączeniu pełną treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 27 czerwca 2006 roku, wraz z informacją o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A., ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły.

Raport sporządzono na podstawie § 39 Ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.