Nr 44/2006  | 28-06-2006

Wstępne wybrane dane operacyjne i finansowe za okres od 1 kwietnia 2006 do 31 maja 2006

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”), mając na względzie zasadę przejrzystości komunikacji oraz jednakowego dostępu do informacji, w związku z planowanymi spotkaniami z przedstawicielami rynków kapitałowych podaje do wiadomości wstępne wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane operacyjne i finansowe PKN ORLEN S.A., za okres od 1 kwietnia 2006 roku do 31 maja 2006 roku według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.