Nr 45/2006  | 04-07-2006

Lista akcjonariuszy po ZWZ PKN ORLEN w dniu 27 czerwca 2006 roku, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") podaje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN w dniu 27 czerwca 2006 roku ("ZWZ") wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.