Nr 49/2006  | 04-08-2006

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 33/2006 opublikowanego przez PKN ORLEN w dniu 26 maja 2006 roku - zgody urzędów antymonopolowych Ukrainy oraz USA w procesie zakupu akcji Mazeikiu Nafta

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) informuje, że na podstawie analizy danych dotyczących eksportu spółki AB Mazeikiu Nafta („Możejki”) uzyskanych w trakcie dodatkowego badania sytuacji Możejek ustalono, że oprócz zgody Komisji Europejskiej, przed wykonaniem umowy nabycia 53,7022% akcji AB Mazeikiu Nafta od Yukos International UK B.V. („Yukos”) oraz 30,6615% akcji Możejek od Rządu Litwy („Umowy”), konieczne jest również uzyskanie zgody Komisji Antymonopolowej na Ukrainie oraz organów antymonopolowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Do tych zgód stosują się te same postanowienia Umów, które regulują kwestie związane z warunkiem uzyskania zgody Komisji Europejskiej. Spółka nie przewiduje aby konieczność uzyskania zgód na Ukrainie oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki spowodowała opóźnienie w planowanym zamknięciu transakcji lub wzrost ryzyka dla powodzenia transakcji.

W związku z informacją o konieczności uzyskania zgód organów antymonopolowych na Ukrainie i w Stanach Zjednoczonych Ameryki, PKN ORLEN dokonuje niniejszym uzupełnienia treści raportu bieżącego nr 33/2006 z dnia 26 maja 2006 r.

Patrz także: raport bieżący nr 33/2006 z dnia 26 maja 2006 roku, raport bieżący nr 37/2006 z dnia 9 czerwca 2006 roku oraz raport bieżący nr 47/2006 z dnia 13 lipca 2006 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.